e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

Què és la competència digital docent?

José Luis Lázaro Cantabrana

 

En el grup de recerca ARGET ens hem dedicat, durant els últims anys, a investigar en els processos de formació, avaluació i acreditació de la competència digital docent. Entenem aquesta competència com una competència complexa que consisteix a posar en moviment coneixements, habilitats i actituds per a incorporar les tecnologies digitals a la pròpia pràctica professional.
El context digital on el professor treballa considerem que va més enllà de les parets de l’aula, traspassa aquest espai, havent de treballar també en els projectes de centre intentant millorar també la qualitat d’aquest i de la comunitat educativa, intentant reduir els efectes de la bretxa digital.

Considerem que és un error associar aquesta competència digital a l’ús de determinades eines o aplicacions. Pensem que és una cosa una mica més complexa i que l’enfocament ha de ser més ampli per a poder adaptar-se als continus canvis que produeix l’avanç de les tecnologies digitals.

Per a nosaltres la competència digital docent, està constituïda per 4 dimensions. Una primera dimensió que fa referència als coneixements didàctics, curriculars i de metodologies docents. Una segona dimensió que és la que està associada a l’organització i gestió dels espais i dels recursos digitals. Una tercera dimensió que engloba aquells aspectes relacionats amb la comunicació, l’ús ètic i segur de les tecnologies digitals. Una última dimensió que inclou aquells aspectes de caràcter professional i personal. SABER-NE MÉS