e-Observatorio para el desarrollo y la práctica profesional de la Competencia Digital Docente

Què és la competència digital docent?

Què és la competència digital docent? José Luis Lázaro Cantabrana   En el grup de recerca ARGET ens hem dedicat, durant els últims anys, a investigar en els processos de formació, avaluació i acreditació de la competència digital docent. Entenem aquesta...

What is the teacher digital competence? 

What is the teacher digital competence? José Luis Lázaro Cantabrana Throughout the latest years, the ARGET research group delved into investigating the processes of training, evaluation and accreditation of Teacher Digital Competence (TDC). The TDC is viewed as a...

¿Qué es la competencia digital docente?

¿Qué es la competencia digital docente?  José Luis Lázaro Cantabrana En el grupo de investigación ARGET nos hemos dedicado, durante los últimos años, a investigar en los procesos de formación, evaluación y acreditación de la competencia digital docente. Entendemos...