e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

De la mente a nuestras manos

Mario Alcarazo Cañete

Centre: Colegio Base

Lloc: Comunitat de Madrid

Nivell: Infantil

 

Enllaç

Projecte d´introducció de la programació i impressió 3D en educació infantil.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • L’experiència s’alinea amb algun dels objectius del Projecte Educatiu de Centre o de les necessitats expressades al projecte de direcció.
  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS