e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

Cives Romani

Javier Gómez Jiménez

Centre: Colegio Sagrado Corazón (Las Esclavas), Fundación Spínola

Lloc: Andalucía

Nivell: Secundària (4t ESO)

 

Enllaç

“Aventura” d’aprenentatge de llatí basada en jocs, xarxes socials, proves i reptes. S’utilitzen codis QR, realitat virtual i vídeos.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • La millora en el procés d’aprenentatge s’evidencia, a partir del procés d’avaluació, mitjançant una anàlisi objectiva de la informació recollida.
  • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
  • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS