e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

Durant el desenvolupament d’aquest webinari s’aborda el problema que genera la ràpida evolució tecnològica i l’efecte que aquesta té, en la generació d’oportunitats i de desigualtats.

Durant la pandèmia del COVID s’han posat de manifest els efectes de bretxa digital en tots els sistemes educatius. Es destaca la creativitat i implicació del professorat per a poder resoldre les principals dificultats sorgides a partir d’aquest moment.

S’aborda el tema de les diferents bretxes digitals i s’arriba a la conclusió que actualment totes elles són presents, encara que continua sent la bretxa cognitiva la més preocupant.

Finalment, s’insisteix en la necessitat d’implementar polítiques públiques per a reduir la bretxa digital ajustades a les necessitats de cada context i d’establir mecanismes de seguiment per a conèixer l’impacte d’aquestes.