e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

Relatos cooperativos

David Rubiato Ruiz

Centre: CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios de Gijón (CIFP La Laboral)

Lloc: Principado de Asturias

Nivell: Cicle formatiu (també adaptable a ESO i Batxillerat)

 

Enllaç

Concurs d’escriptura creativa cooperativa partint d’un mateix paràgraf inicial mitjançant Teams i Pinterest.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • L’experiència s’alinea amb algun dels objectius del Projecte Educatiu de Centre o de les necessitats expressades al projecte de direcció.
  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.

SABER-NE MÉS