e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

Mapamundi interactivo de animales

Mirentxu (María) Pardo Artero

Centre: CEIP Isidoro Andrés Villarroya

Lloc: Comunitat Valenciana

Nivell: Infantil

 

Enllaç

Projecte d’aprenentatge dels països i continents a través d’un globus terraqüi de realitat augmentada i la creació d’una enciplopèdia d’animals amb Chroma Key. Després els infants creen un mapamundi interactiu amb Genially.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’han recollit evidències dels resultats d’aprenentatge durant el procés d’avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
  • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.

SABER-NE MÉS