e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

auMeNTaNDo La HiSToRiaAula Rincones Tecnológicos

Carlos Chamorro Durán y Juan José Bueso Bello

Centre: CEIP Cristobal Colón

Lloc: Comunitat de Madrid

Nivell: Educación primaria

 

Enllaç

 

 “auMeNTaNDo La HisToRia” presenta un projecte que gira al voltant de la sèrie de dibuixos animats “Érase una vez… l@s explorador@s”, en la que l’alumnat ha de descobrir la vida de diferents personatges històrics mitjançant la recerca de pistes d’orientació realitzes a través de realitat augmentada i tablets. Aquest conjunt d’activitats es relacionen amb el projecte d’ús de tecnologies digitals.

Considerem que es tracta d’una pràctica de referència, ja que compleix els diversos criteris pedagògics generals i específics de la competència digital docent:

  • S’ha implementat un procés didàctic complet en aquesta pràctica: Planificació – implementació – avaluació.
  • S’ha incorporat una perspectiva inclusiva en la planificació i la implementació didàctica, el disseny de les activitats, l’avaluació i l’elaboració dels materials.
  • El disseny de les activitats ha implicat l’ús de TD per afavorir la implementació de metodologies que promoguin l’aprenentatge actiu de l’alumnat.
  • La competència digital de l’alumnat s’ha inclòs en la planificació didàctica de les activitats.
  • Les TD han afavorit l’atenció inclusiva, orientada a la participació de tot l’alumnat, especialment dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.
  • La realització de les activitats d’aprenentatge ha implicat mobilitzar coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la gestió de la informació i la creació de coneixement mitjançant l’ús de TD.
  • S’utilitzen les TD durant el procés d’avaluació i/o seguiment de l’alumnat.

SABER-NE MÉS