e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

l

Pràctiques de Referència

Les pràctiques de referència representen situacions d’aula en les quals es produeix un encaix paradigmàtic entre les tipologies d’usos de la tecnologia digital a l’aula, la seva aplicació didàctica i el nivell de CDD del professorat. Aquest encaix dóna lloc a escenaris d’ensenyament i aprenentatge innovadors on l’alumnat disposa de noves o millors oportunitats per a desenvolupar les seves competències. En la identificació de les pràctiques de referència també es considera el paper que juguen les regulacions i la manera en la qual s’estructura l’activitat a l’aula, el propi alumnat i la comunitat del centre.

Col·lecció de pràctiques de referència de l’observatori

A nivell metodològic, la caracterització de les pràctiques de referència es realitza mitjançant la combinació de l’anàlisi qualitativa d’evidències d’aula -com a enregistraments de vídeo- i l’ús de tècniques quantitatives com el Learning Analytics. Aquest plantejament no sols permet una caracterització més eficient i detallada de les dades obtingudes, sinó que possibilita que el repositori generat pugui realitzar una devolució més precisa i amb sentit a les consultes dels i les usuaris/as i, en definitiva, pugui convertir-se en una eina personalitzada d’aprenentatge per als i les docents.
Per a la generació del repositori de pràctiques de referència necessitem comptar amb la participació d’un gran nombre de docents. Si desitges participar i contribuir al desenvolupament de l’observatori, no dubtis a contactar amb nosaltres.