e-Observatori pel desenvolupament i la pràctica professional de la Competència Digital Docent

Notícies

Notícies

i

Publicacions científiques

Webinar Inclusió Digital

Durant el desenvolupament d'aquest webinari s'aborda el problema que genera la ràpida evolució tecnològica i l'efecte que aquesta té, en la generació d'oportunitats i de desigualtats. Durant la pandèmia del COVID s'han posat de manifest els efectes de bretxa digital...

read more

Bretxa digital i gènere

Bretxa digital i gènere Mireia Usart Rodríguez  Totes aquelles investigadores que treballem en l'àmbit de les tecnologies digitals tenim molt clar que existeix una bretxa digital de gènere. En concret, en la competència digital docent, les dones s'avaluen de...

read more

Què és la competència digital docent?

Què és la competència digital docent? José Luis Lázaro Cantabrana  En el grup de recerca ARGET ens hem dedicat, durant els últims anys, a investigar en els processos de formació, avaluació i acreditació de la competència digital docent. Entenem aquesta...

read more
Entrevista al Diari de Tarragona

Entrevista al Diari de Tarragona

L'educació en temps de la Covid-19, un repte i una oportunitatActualment, fruit de el desenvolupament tecnològic, estem vivint el que els experts anomenen una quarta revolució industrial. L'ús generalitzat de la tecnologia digital (TD) està impregnant tots els àmbits...

read more

Interesant entrevista a Mercè Gisbert @Merce_G investigadora responsable de l’Observatorio i del grupo de recerca ARGET.

‘Ara veiem que tenir competència digital és bàsic’ 

 

2021

Sanromà-Giménez, M., Lázaro Cantabrana, J. L., Usart Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2021). Design and Validation of an Assessment Tool for Educational Mobile Applications Used with Autistic Learners. Journal of New Approaches in Educational Research, 10(1).

DOI: http://dx.doi.org/10.7821/naer.2021.1.574

2020

Usart Rodríguez, M., Lázaro Cantabrana, J., & Gisbert Cervera, M. (2020). Validación de una herramienta para autoevaluar la competencia digital docente. Educación XX1, 24(1).

DOI: https://doi.org/10.5944/educxx1.27080

Ralda, A. & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2020). La evaluación de actividades competenciales mediante un sistema  de videoanálisis: educación no formal con Ninus. Aloma, Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 38 (2), 59-68. 

Link: https://bit.ly/3lgc7GF

Gisbert Cervera, M., & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2020). De las aulas a los espacios globales para el aprendizaje. Barcelona: Octaedro, S.L.

2019

Lázaro-Cantabrana, J., Usart-Rodríguez, M., & Gisbert-Cervera, M. (2019). Assessing Teacher Digital Competence: the Construction of an Instrument for Measuring the Knowledge of Pre-Service Teachers. Journal of New Approaches in Educational Research, 8(1), 73-78.

DOI: http://dx.doi.org/10.7821/naer.2019.1.370

Gisbert, M., Lázaro, J.L., Usart, M., & Molero-Aranda, T. (2019). Development and evaluation of the digital teaching competence from a transformative  perspective. Journal of the World Federation of Associations of Teacher Education, 3(1), 21-36.

Link: https://bit.ly/2Z53zeu

Silva, J., Morales, M. J., Lázaro, J. L., Gisbert, M., Miranda, P., Rivoir, A., & Onetto, A. (2019). La competencia digital docente en formación inicial: Estudio a partir de los casos de Chile y Uruguay. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 27(93).

DOI: https://doi.org/10.14507/epaa.27.3822

Usart, M., & Palau, R. (2019). Validación de una herramienta de videoanálisis para la evaluación de la Competencia Digital de futuros docentes: eficiencia, facilidad de uso y usabilidad percibidas. Roig-Vila. (Ed.), En Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas. (pp.436-446). Barcelona, España: Octaedro, S.L. 

Link: https://bit.ly/2T69WdM

Palau Martín. R. F., Usart, M., & Ucar Carnicero, M.J. (2019). La competencia digital de los docentes de los conservatorios. Estudio de autopercepción en España. Leeme, 44, 24-41.

DOI: https://doi.org/10.7203/LEEME.44.15709

Silva, J., Usart, M., & Lázaro-Cantabrana, J.-L. (2019). Competencia digital docente en estudiantes de último año de Pedagogía de Chile y Uruguay. Comunicar, 27(61), 33-43.

DOI: https://doi.org/10.3916/C61-2019-03

Lázaro-Cantabrana, J.L.; Sanromà-Giménez, M.; Molero-Aranda, T. & Gisbert- Cervera, M. (2019). Evaluación de la CDD a partir del video análisis de ambientes de aprendizaje creados en un entorno virtual 3D. En R. Roig-Vila (Coord.), A. Lledó & J.M. Antolí (Eds.), XARXES-INNOVAESTIC 2019. Llibre d’actes / REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas, (pp. 192). Alacant: Universitat d’Alacant.

ISBN: 978-84-09-07185-2.

Usart, M..; & Palau, R. (2019).  Eficiencia, facilidad de uso y usabilidad de una herramienta de videoanálisis para la evaluación de la Competencia Digital Docente. En R. Roig-Vila (Coord.), A. Lledó & J.M. Antolí (Eds.), XARXES-INNOVAESTIC 2019. Llibre d’actes / REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas, (pp. 476-477). Alacant: Universitat d’Alacant.

ISBN: 978-84-09-07185-2.

Gisbert, M., Esteve-González, V. & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2019) ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente. Barcelona: Octaedro, S.L..

González Martínez, J., Camacho Martí, M., & Gisbert Cervera, M. (2019). Inside a 3D simulation: Realism, dramatism and challenge in the development of students’ teacher digital competence. Australasian Journal Of Educational Technology,35 (5), 1-14. 

DOI: https://doi.org/10.14742/ajet.3885

2018

Sánchez-Caballé, A., Lázaro-Cantabrana, JL. & Gisbert-Cervera, M. (2018). COMDID: Una herramienta de autoevaluación para la mejora del desarrollo profesional docente. En: Gairín & Mercader (Ed.). Liderazgo y gestión del talento en las organizaciones. Madrid: Wolters Kluwer. Madrid, Espanya.

Link:  https://bit.ly/2WVIzUP

Henriquez-Coronel, P., Gisbert Cervera, M., & Fernández Fernández, I. (2018). La evaluación de la competencia digital de los estudiantes: una revisión al caso latinoamericano. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, 0(137), 93 – 112.

DOI: https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i137.3511

Lázaro-Cantabrana, J., Gisbert-Cervera, M., & Silva-Quiroz, J. (2018). Una rúbrica para evaluar la competencia digital del profesor universitario en el contexto latinoamericano. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 0(63), 1-14 (378).

DOI: http://dx.doi.org/10.21556/edutec.2018.63.1091

Sosa Díaz, M., & Palau Martín, R. (2018). Flipped classroom para adquirir la competencia digital docente: una experiencia didáctica en la Educación Superior. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 0(52), 37-54.

DOI: http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2018.i52.03

Quiroz, J. S., Lázaro, J. L., Arredondo, P. M., & Reyes, R. C. (2018). El desarrollo de la competencia digital docente durante la formación del profesorado. Opción, 34, 86, 423-449.

Link: https://bit.ly/2zI7wuP

2016

Silva, J., Gisbert, M., Morales, MJ. & Onetto, A. (2016). Evaluación de la competencia digital en la formación inicial docente: Una propuesta en el contexto Chileno – Uruguayo. Pàg. 2265-2274. En: Roig-Vila (Ed.) Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Barcelona: Octaedro.  

Link: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787

Lázaro-Cantabrana, J.L.; Esteve-González, V.; Sanromà-Giménez, M. & Gisbert-Cervera, M. (2016). Diseño y validación de actividades en un entorno de simulación 3D para el desarrollo de la competencia digital docente en los estudiantes del grado de educación. En R. Roig-Vila (Ed.), Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (2606-2615). Barcelona: Octaedro.

Link: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787/ 

Silva Quiroz, J., Miranda, P., Gisbert, M., Morales, J., & Onetto, A. (2016). Indicadores para evaluar la competencia digital docente en la formación inicial en el contexto Chileno – Uruguayo / Indicators to Assess Digital Competence of Teachers in Initial Training in the Chile – Uruguay Contex. Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa – RELATEC, 15(3), 55-67.

Doi: http://dx.doi.org/10.17398/1695-288X.15.3.55 

Esteve-Mon, F. M., Cela-Ranilla, J. M., & Gisbert-Cervera, M. (2016). ETeach3D: Designing a 3D virtual environment for evaluating the digital competence of preservice teachers. Journal of Educational Computing Research.

DOI: https://doi.org/10.1177/0735633116637191

Esteve-Mon, F. M., Gisbert-Cervera, M. & Lázaro-Cantabrana, J.L. (2016). La competencia digital de los futuros docentes: ¿Cómo se ven los actuales estudiantes de educación?. Perspectiva educacional, 55 (2), 38-54.

Doi: https://doi.org/10.4151/07189729-Vol.55-Iss.2-Art.412

Gisbert, M., González, J. y Esteve, F. (2016). Competencia digital y competencia digital docente: una panorámica sobre el estado de la cuestión. RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 0, 74-83.

Doi: http://dx.doi.org/10.6018/riite/2016/257631

2015

Álvarez, J.F. & Gisbert, M. (2015). Grado de alfabetización informacional del profesorado de Secundaria en España: Creencias y autopercepciones [Information Literacy Grade of Secondary School Teachers in Spain – Beliefs and Self-Perceptions]. Comunicar, 45, 187-194.

Doi: https://doi.org/10.3916/C45-2015-20

Lázaro Cantabrana, J., & Gisbert Cervera, M. (2015). El desarrollo de la competencia digital docente a partir de una experiencia piloto de formación en alternancia en el Grado de Educación. Educar, 51(2), 321-348.

Doi: https://doi.org/10.5565/rev/educar.725

Lázaro, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2015). Elaboración de una rúbrica para evaluar la competencia digital del docente. Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, 1(1), 48-63.

Doi: https://doi.org/10.17345/ute.2015.1.648

Esteve, F. (2015). La competencia digital docente. Doctoral dissertation. Universitat Rovira i Virgili.

Link: http://hdl.handle.net/10803/291441

Lázaro Cantabrana, J. L. (2015). La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar. Universitat Rovira i Virgili.

Link: http://www.tdx.cat/handle/10803/312831