e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

Competència Digital Docente

El concepte de competència digital docent (CDD)sorgeix de la necessitat de definir quines són les habilitats que ha de posseir un professor per a poder incorporar les tecnologies digitals a la seva pràctica professional. Aquesta preocupació està present en diversos informes governamentals en els quals es presenta un marc d’aquesta competència amb l’objectiu de definir-la i concretar-la, en dimensions i indicadors que permeten la seva avaluació (Generalitat de Catalunya, 2018; INTEF, 2017; Redecker & Punie, 2017; Unesco, 2018; Enlaces, 2011).

Per a nosaltres, la CDD està constituïda per un conjunt de capacitats, habilitats i actituds que el docent ha de desenvolupar per a poder incorporar les tecnologies digitals a la seva pràctica i al seu desenvolupament professional (Lázaro Usart & Gisbert, 2019, p. 75).

En aquest projecte prenem com a marc de referència COMDID, proposat per Lázaro & Gisbert (2015). En ell, la CDD es presenta dividida en 4 dimensions:

  • D1. Didàctica, curricular i metodològica
  • D2. Planificació, organització i gestió d’espais i recursos tecnològics digitals
  • D3. Relacional, ètica i seguretat
  • D4. Personal i professional

COMDID permet avaluar la CDD mitjançant un conjunt de 22 descriptors, amb indicadors per a 4 nivells de desenvolupament (principiant, mitjà, expert i transformador).