e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

l

L'Observatori

z

Què és ObservaCOMDID?

Mercè Gisbert, investigadora principal del projecte i del grup de recerca ARGET, ens explica què és l’observatori de Competència Digital Docent:

Antecedents

Observ@comdid és la visibilització, d’una línia de recerca que el grup ARGET va iniciar fa ara 10 anys sobre la competència digital (CD), tant del professorat com de l’estudiantat. El primer resultat visible va ser la culminació de la tesi doctoral de la Dra. Virginia Larraz de la Universitat d’Andorra sobre la CD dels estudiants universitaris a la qual va seguir la de la Dra. Eliana Gallardo amb el treball: “An Investigation of the Social and Academic Uses of Digital Technology by University Students“ i d’aquest treball els van seguir els del Dr. Francesc Esteve: “La competencia digital docente: análisis de la autopercepción y evaluación del desempeño de los estudiantes universitarios de educación por medio de un entorno 3D“, el del Dr. José Luís Lázaro “La competència digital docent com a eina per garantir la qualitat en l’ús de les tic en un centre escolar” i el del Dr. Juan Francisco Álvarez “La alfabetización informacional del profesorado de educación secundaria del estado español”. Aquests treballs es van consolidar amb el projecte SIMUL@B: Laboratori de Simulacions 3D per al desenvolupament de la Competència Digital Docent liderat per la Universitat Rovira i Virgili i en el qual van participar, també, investigadors del grup de recerca COMPETECS de la Universitat de Lleida i del grup de recerca GRIE de la Universitat de Andorra.


Els resultats de tots aquests projectes ens han permès tenir una base sòlida de resultats científics basats en evidències que constitueixen el punt de partida d’Observ@comdid

Definició i objectius

Observ@comdid és un espai digital de referència per a l’estudi i la definició de l’estat de desenvolupament del nivell de Competència Digital Docent (CDD) i de l’aplicació de les tecnologies en la pràctica diària per a poder avançar tant en la formació inicial com permanent del professorat. Els seus objectius són:

 

 

  • Analitzar tant el nivell de desenvolupament de la CDD del professorat en exercici com l’ús didàctic de les tecnologies digitals i la relació entre aquestes en el context de la “maduresa digital” de cada centre.
  • Analitzar, de manera sistemàtica i contínua, el nivell de desenvolupament de CDD del professorat i desenvolupar una estratègia d’anàlisi de dades basada en tècniques de Teaching Analytics
  • Analitzar la relació que existeix entre el perfil de desenvolupament (per nivells i dimensions) de la CDD del professorat en exercici i la tipologia d’usos que fa de les tecnologies amb la finalitat de crear un repositori de pràctiques de referència.