e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

Les tecnologies digitals per a la inclusió educativa

Mònica Sanromà Giménez

 

El propòsit d’aquesta microcàpsula és destacar el paper de les TD com una eina efectiva per a assegurar oportunitats d’aprenentatge i de participació social en tots els aprenents, sense que cap d’ells quedi exclòs. Aquesta és una idea transversal en la definició de la CDD, present en les 4 dimensions que la formen.
És per això que considerem que el desenvolupament íntegre d’aquesta competència és el que fa possible garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tots i especialment de l’alumnat més vulnerable. Sent més concrets, la qual cosa s’espera dels docents en aquest escenari es pot definir en cinc grans accions:

  • En primer lloc, l’avaluació, selecció i ús dels recursos educatius digitals més apropiats per a l’alumnat en les diferents situacions educatives. 
  • En segon lloc, la creació o adaptació d’aquests recursos d’acord amb les seves necessitats educatives i el seu procés d’aprenentatge.
  • Com a tercer, l’aprofitament de les TD per a crear processos de E-A més flexibles i personalitzats. 
  • En quart lloc, la promoció de la inclusió digital de l’alumnat que implica l’accés a les TD, el desenvolupament del seu CD i la compensació de les necessitats personals i socials en l’àmbit tecnològic. 
  • I finalment, treure partit del potencial de tots aquests recursos com a «tecnologies d’assistència» per a aquells alumnes que sense aquests, no els seria possible desenvolupar-se en el seu dia a dia i participar plenament en entorns educatius.. 

SABER-NE MÉS