e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

l

Formació

Mitjançant l’oferta de formacions presencials i virtuals, l’observatori pretén contribuir al desenvolupament professional de docents i institucions.

Els resultats de l’anàlisi de la competència digital docent, tipologies d’usos i aplicacions didàctiques, així com les pràctiques de referència s’utilitzen per a dissenyar diverses formacions regulars presencials i virtuals per als i les docents.
m

Seminaris web

Desaprenent en la societat digital. ¿Per què hem de ser competents digitals?

El desenvolupament de la Competència Digital del professorat: una qüestió urgent

La dimensió ètica de la Competència Digital Docent: investigació i realitat

Inclusió digital

Lideratge en Femení i Competència Digital: una mirada des de l’educació i la investigació

El desenvolupament de la CDD del professorat i l’ensenyament i aprenentatge de les àrees específiques

 

 

 

 

 

 

Flipped Learning: Passat, present i futur, i la seva relació amb la Competència Digital Docent

 

 

 

 

 

 

Píndoles de formació per emocionar-se i motivar l’alumnat

 

 

 

 

 

 

Robòtica educativa: Projectes d’innovació aplicats a l’aula

Recerca i innovació al voltant de la CDD

 

 

 

 

 

 

La identitat digital del docent: ser i estar en el món digital

 

 

 

 

 

 

Punts clau en la competència digital de l’estudiant

 

 

 

 

 

 

Polítiques i normativa per al desenvolupament de la competència digital a nivell internacional

m

Cápsulas de formación en CDD

Observ@COMDID

Un docent per a l’era digital

Què és la competència digital docent

Com seleccionar la millor eina?

 

 

Ètica digital i competència digital docent

Gestió de la formació en entorns digitals

Identitat digital i presència social

Treball cooperatiu amb eines digitals

Les tecnologies digitals per a la inclusió educativa

Orientacions per l’avaluació i selecció d’aplicacions mòbils pel treball a l’aula

La competència digital dels estudiants

Per què els estudiants han de ser competents digitalment?

Competències científiques i eines digitals

Escletxa digital i gènere

Evidències per avançar en el desenvolupament de la CDD

Un Observatori per passar de la intuïció a l’evidència

Si desitja una formació a mida, pot sol·licitar-la mitjançant el següent formulari:

7 + 5 =