e-Observatory for the development and professional practice of Digital Teaching Competence

L’educació en temps de la Covid-19, un repte i una oportunitat
Actualment, fruit de el desenvolupament tecnològic, estem vivint el que els experts anomenen una quarta revolució industrial. L’ús generalitzat de la tecnologia digital (TD) està impregnant tots els àmbits de desenvolupament social de les persones. En l’educació s’estan produint efectes beneficiosos i desigualtats, gairebé en la mateixa proporció.

Les TD formen part de la nostra vida quotidiana. En el pla personal i social les hem incorporat de manera natural, però no tant en el professional ni en el de l’educació. La ciutadania necessita ser competent digital per a participar de manera activa en la societat. A causa d’això, cal que el sistema educatiu, en totes les seves etapes (obligatoris i postobligatoris), formi als seus estudiants en competències digitals per fer front a aquest repte. LLEGIR MÉS